Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en het stimuleren van de educatie op het gebied van de muziek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het houden geven van concerten;
b. Het houden van workshops;
c. Het organiseren van muziekevenementen;
d. Het uitgeven van bladmuziek en geluidsdragers; en….
e. Alle overige wettige middelen.
f. Dienstverlening voor uitvoerende kunst;
g. Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen;