Over Loksi

Stichting Loksi is een kleine non-profit organisatie voor de uitvoerende kunst; een dienstverlenende organisatie voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen die o.a. laagdrempelig muziekconcerten voor wijkbewoners organiseert.